Parrot Software Update Tool

Parrot Software Update Tool 3.7

Miễn phí
Updates the software on the user's Parrot devices
Người dùng đánh giá
3.3  (30 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.7.0.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Parrot
Installs the newest software available for the Parrot products that you own. The tool automatically identifies the device connected to the PC, looks for available updates on the Internet, then guides you through the installation process using a wizard interface.
Cái Parrot Software Update Tool phần mềm cho phép cháu dễ dàng cập nhật Parrot sản phẩm.
Các cập nhật phần mềm việc tùy thuộc vào anh Parrot sản phẩm.
Như Parrot Software Update Tool là chỉ sẵn sàng cho Windows, Mac người không phải là người có khả năng để tải cập tập tin trực tiếp cho người theo sản phẩm: Parrot MKi9200, Parrot MKi9100, Parrot MKi9000, Parrot RKi8400, Parrot MINIKIT Slim, Parrot Minikit thông Minh và Parrot Grande Specchio.
Thông tin được cập nhật vào: